Det var en man vid namn Juan Rejón med sina kastilianska trupper som grundade Las Palmas år 1478. Ursprungsbefolkningen på ön hette guancher. Efter att Juans trupper erövrat ön under fem års strider och var genomförd år 1483, införlivades ön med kastiliens krona av Don Pedro de Vera. Efter detta växte Las Palmas successivt och blev ett administrativt center i arkipelagen. Under första århundradena blev Las Palmas ekonomiskt väldigt framgångsrikt, främst av den anledningen att deras produktion av sockerrör på 1600-talet fick genomslagskraft och de började exporteras till Amerika och Europa. På grund av framgångarna blev dock ön utsatt för flera piratattacker ända in på 1700-talet. På 1800-talet började däremot hamnarna längs kusten att restaureras vilket gjorde att större skepp och fartyg kunde lägga till vid staden och detta medförde även att turismen senare kom att bli den största inkomstkällan. 1890 stod Hotel Santa Catalina färdigt, öns första hotell, och med åren tog turismen allt mer fart då charterresornas era inträdde och blev Las Palmas och hela Kanarieöarnas absolut största inkomstkälla. I dag bor och arbetar människor från hela världen i Las Palmas.